تعمیر و بازسازی یاتاقان

بازسازی یاتاقان

 

 بازسازی یاتاقان بر اساس استاندارد های  ISO4356 در زمینه بابیت ریزی یاتاقان و ASTM B23 در خصوص انتخاب بابیت مورد نیاز و فرآیند های موجود در این شرکت جهت بازسازی یاتاقان های بابیتی، اقدامات زیر انجام می شود.

 1. ذوب بابیت های موجود بر روی یاتاقان
 2. انجام فلاکس های پوششی
 3. بابیت ریزی (به روش سانتریفیوژ)
 4. ماشین کاری اولیه
 5. انجام تست اولیه
 6. ماشین کاری نهایی
 7. انجام تست های نهایی (ابعادی، UT ، PT ) و تهیه گزارش نهایی

 

تعمیر و بازسازی یاتاقان

تعمیر و بازسازی یاتاقان

بازسازی یاتاقان : ذوب بابیت های موجود بر روی یاتاقان

 

معمولا در کارگاه های سنتی با اعمال شعله مستقیم به بدنه یاتاقان، بابیت معیوب ذوب می گردد.

در روش ذوب بابیت های موجود بر روی یاتاقان ، حرارت به صورت یکسان به سطح یاتاقان اعمال نمی شود لذا باعث ایجاد تنش در پوسته شده و پس از چند بار بابیت ریزی تابیدگی در پوسته در پی خواهد داشت.

 شرکت یاتاقان سازی جوان در کارگاه بازسازی یاتاقان خود اقدام به ساخت دو عدد کوره نموده است، که دارای مشخصات زیر می باشد

 • این کوره ها، یاتاقان تا سایز ۱۱۰۰ میلیمتر را پوشش می دهد.
 • در این روش یاتاقان به صورت کامل در کوره قرار می گیرد و بدنه یاتاقان یه طور یکنواخت گرم می شود.
 • دمای این کوره قابل تنظیم یوده و به تدریج دما یاتاقان را به دمای ذوب بابیت می رساند.

مزایای استفاده از کوره :

 • عدم تنش و تاییدگی درپوسته یاتاقان
 • انتقال حرارت به صورت یکنواخت به پوسته یاتاقان
 • ذوب بابیت نو جهت بابیت ریزی یاتاقان، با دمای کنترل شده انجام می گیرد و این موضوع از تبخیر بعضی از عناصر موجود در بابیت جلوگیری می شود.

 

بازسازی یاتاقان : انجام فلاکس های پوششی

 

بابیت به تنهایی نمی تواند به سطح بدنه یاتاقان جوش بخورد در نتیجه از فلاکس های پوششی برای انجام این کار استفاده می شود.

انجام صحیح مرحله انجام فلاکس های پوششی تضمین کننده بابیت ریزی بدون عیب و چسبندگی کامل می باشد و در غیر این صورت عدم چسبندگی را به همراه خواهد داشت.

 

تعمیر و بازسازی یاتاقان

تعمیر و بازسازی یاتاقان

بازسازی یاتاقان :  بابیت ریزی (روش سانتریفیوژ)

 

بلافاصله پس از انجام فلاکس های پوششی در این مرحله یاتاقان بر روی دستگاه نصب گردیده و به آرامی به چرخش در می آید و همزمان به وسیله مشعل گرم می شود.

پس از رسیدن دمای بدنه به میزان تعریف شده در استاندارد، دور چرخش دستگاه سانتریفیوژ افزایش یافته در نتیجه بابیت مذاب به داخل یاتاقان تزریق می گردد و اسپری آب و چرخش، شرایط انجماد جهت دار را موجب می شود.

 

۴- ماشین کاری اولیه

 

فورا پس از انجام فلاکس های پوششی در این مرحله یاتاقان بر روی دستگاه نصب گردیده و به آرامی به چرخش در می آید و همزمان به وسیله مشعل گرم می شود.

پس از رسیدن دمای بدنه به میزان استاندارد، دور چرخش دستگاه سانتریفیوژ افزایش یافته و بابیت مذاب به داخل یاتاقان تزریق می گردد و اسپری آب و چرخش، شرایط انجماد جهت دار را موجب می شود.

 

 

بازسازی یاتاقان : انجام تست اولیه

 

پس از ماشین کاری اولیه تست چسبندگی بر روی یاتاقان انجام می گیرد (تست UT)

 

بازسازی یاتاقان : ماشین کاری نهایی

 

با توجه به مثبت بودن جواب تست اولیه، ماشین کاری نهایی و پولیش یاتاقان انجام گرفت.

 

بازسازی یاتاقان :  انجام تست های نهایی (ابعادی، UT ، PT ) و تهیه گزارش نهایی